انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نرم‌افزارها
نمایش شهرها در گوگل ارث (1/10/93 عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمایش شهرهای ایران در نرم افزار گوگل ارث  دانلود

(روش: ابتدا باید نرم افزار گوگل ارث را نصب نموده و سپس بر روی فایل دانلود شده دو بار کلیک کنید.  سپس لایه City_of_Iran به لایه های اطلاعاتی موجود شما اضافه شود)

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.82.500.fa
برگشت به اصل مطلب