انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نرم‌افزارها
دانلود اکستنشن section geology برای ARC GIS9.3 ، تاریخ خبر28/06/1393، خبر از انور مرادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/28 | 
section geology: الحاقیه ای برای ترسیم پروفیل مقاطع زمین ‌شناسی در نرم‌ افزار ARC GIS9.3 همراه با فایل های آموزشی، دانلود در ادامه مطلب . پس از خارج کردن از حالت فشرده فایل x_section_tool_v2_0.mxd را باز کنید و از آن استفاده نمایید.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.82.437.fa
برگشت به اصل مطلب