انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی آموزشی
کارگاه میدانی تغییر اقلیم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع می رساند انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در روزهای 7 الی 11 فروردین سال 1391 در دریاچه پریشان و دریاچه دشت ارژن کارگاه میدانی تغییر اقلیم را برگزار نمود.

 ا

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.73.48.fa
برگشت به اصل مطلب