انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی آموزشی
مطالعات میدانی دشت لوت، تاریخ خبر 20/9/1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/1/18 | 

به اطلاع می رساند انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در 9 الی 11 آذر سال 1391 در دشت لوت مطالعات میدانی داشته است.

AWT IMAGE

 AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.73.169.fa
برگشت به اصل مطلب