انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دوره های آموزشی
برگزاری دوره آموزشی ژئومورفولوژی ساحلی در ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  برگزاری دوره آموزشی ژئومورفولوژی ساحلی در ارومیه

  • AWT IMAGE

     

  با همکاری انجمن ایرانی ژئومورفولوژی وسازمان بنادر و دریانوردی ( اداره کل مهندسی بنادر و سواحل ) ، یک دوره آموزشی تحت عنوان

  " ژئومورفولوژی سواحل " به مدت سه روز در مرکز آموزش های تخصصی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در محل بندر گلمانخانه ، سواحل دریاچه اورمیه برگزار گردید. در این دوره آموزشی سر فصلهای زیر ورد آموزش و بحث قرار گرفتند.

  آشنایی با تعاریف ، نگرشها و تاریخچه و کاربرد ژئومورفولوژی ساحلی

  روشهای تقسیم بندی سوااحل و پهنه بندی آنها

  تعریفساحل و انواع آن از دیدگاه مهندسی

  پدیده های هیدرودینامیکی در محدوده ساحلی

  لندفرمهای ساحلی و انواع آنها

  عارضه های خاص ساحلی

  عوامل موثر بر شکل ساحل

  مقیاس زمانی – مکانی تغییر در شکل ساحل

  محیط های رسوبی با تاکید بر محیطهای دریایی

  ژئومورفولوژی محیطهای پلایایی

  ارتباط بنادر و سواحل با پیرامون

  بررسی علل رسوبگذاری و روشهای محاسبه میزان رسوبگذاری در بنادر

  کاربرد تصاویر ماهواره ای و هوایی در ژئومورفولوژی ساحلی

  نحوه مطالعات ژئومورفولوژی دیرینه سواحل

  اساتید آین دوره آقایان دکتر سیاوش شایان از انجمن ایرانی ژئومورفولوژی و دکتر همایون ذاکر بودند. در جریان بازدید میدانی این دوره ، بندر شرفخانه و تحولات ژئومورفولوژیک آن مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.71.46.fa
برگشت به اصل مطلب