انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
​کتاب آقایان دکتر محمد اکبریان، دکتر سیاوش شایان و دکتر مجتبی یمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/3 | 
کتاب آقایان دکتر محمد اکبریان، دکتر سیاوش شایان و دکتر مجتبی یمانی تحت عنوان "ژئومورفولوژی جلگه غربی مکران" توسط دانشگاه هرمزگان به چاپ رسید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.821.fa
برگشت به اصل مطلب