انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
چاپ کتاب ژئوتوریسم توسط آقای دکتر داود مختاری، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی کسب این موفقیت را تبریک عرض می نماید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.589.fa
برگشت به اصل مطلب