انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
چاپ کتاب ژئومورفولوژی رودخانه ای تألیف آقای دکتر محمد مهدی حسین زاده و کتر اسماعیلی، انجمن ژئومورفولوژی کسب این موفقیت را تبریک عرض می نمای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۲/۲ | 
AWT IMAGE  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.544.fa
برگشت به اصل مطلب