انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
معرفی کتاب ژئومورفولوژی سیستمی ترجمه آقای دکتر شهماری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱/۲۷ | 
چاپ کتاب ژئومورفولوژی سیستمی با ترجمه آقای دکتر رفعت شهماری استادیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی آستارا، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی کسب این موفقیت را به آقای دکتر شهماری تبریک عرض می نماید. فهرست مطالب کتاب
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.542.fa
برگشت به اصل مطلب