انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
معرفی کتاب ژئومورفولوژی سیستمی ترجمه آقای دکتر شهماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/27 | 
چاپ کتاب ژئومورفولوژی سیستمی با ترجمه آقای دکتر رفعت شهماری استادیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی آستارا، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی کسب این موفقیت را به آقای دکتر شهماری تبریک عرض می نماید. فهرست مطالب کتاب
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.542.fa
برگشت به اصل مطلب