انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
معرفی کتاب های لاتین ژئومورفولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE

 

 

معرفی کتاب های لاتین ژئومورفولوژی

استفاده از کتب لاتین در کلیه علوم امری اجتناب ناپذیر بوده و آگاهی از مراجع معتبر لاتین در زمینه ژئومورفولوژی کمک می کند تا دانشجویان و پژوهشگران این عرصه ضمن آگاهی از وجود چنین کتاب هایی از آنها در پروژه های تحقیقاتی خود استفاده نمایند. انجمن ایرانی ژئومورفولوژی تصمیم دارد کتب فارسی و لاتین موجود در زمینه ژئومورفولوژی را در چندین مرحله معرفی نماید. به همین منظور اولین فهرست لاتین آماده شده و در اتصال خبر قابل برگرفتن می باشد. تهیه فهرست توسط همکار گروه کاری و دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران آقای سعید نگهبان انجام شده است.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.25.fa
برگشت به اصل مطلب