انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار مجلات علمی
جلوگیری از انتشار مقاله تکرای با راه اندازی سامانه جدید خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1395/9/16

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/16 | 

برای جلوگیری از تخلفات در حوزه پایان نامه های دانشجویی، وزارت علوم از سامانه جدید ثبت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی رونمایی کرد.(متن کامل خبر)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.65.636.fa
برگشت به اصل مطلب