انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
گنبدهای نمکی و تاثیر آن بر منابع آب خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/11/22

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | 

برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده محیط زیست

گنبدهای نمکی و تاثیر آن بر منابع آب

سخنران: دکتر فریدون غضبان

استاد زمین شناسی و ژئوشیمی دانشکده محیط زیست

زمان برگزاری: دوشنبه 1396/11/23 ساعت 12-11

مکان: خیابان قدس، نبش کوچه آذین، دانشکده محیط زیست، سالن کنفرانس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.787.fa
برگشت به اصل مطلب