انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار انجمن
مجمع عمومی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/6 | 
 
اعضاء محترم انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
با سلام و احترام

به اطلاع می رساند، مجمع عمومی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی برای انتخاب اعضاء هیات مدیره در روز
چهرشنبه مورخ 15/8/1392 راس ساعت 14 در محل تالار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار می شود.
 لذا خواهشمند است اعضاء محترمی که عضویت  آنها در انجمن ثبت شده است جهت شرکت در مجمع عمومی در روز 
 و ساعت مقرر حضور بهم رسانند. شایان ذکر اینکه علاقه مندان عضویت در انجمن می توانند در همان روز و 
ساعت فرم مورد نظر را پر کرده و به عضویت انجمن در آیند و در مجمع عمومی نیز شرکت نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.61.270.fa
برگشت به اصل مطلب