انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اساسنامه انجمن
اساسنامه انجمن علمی” ایرانی ژئومورفولوژی“

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

بسمه تعالی

 

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی

 

دفتر انجمنهای علمی ایران

 

 

 

اساسنامه انجمن علمی” ایرانی ژئومورفولوژی“

 

 

 

فصل اول – کلیات و اهداف

 

 ماده 1: به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش ژئومورفولوژی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های ژئومورفولوژی ، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

 

 ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

 

 ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

 

 تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

 

 ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

 

فصل دوم – وظایف و فعالیتها:

 

 ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

 

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
  با علم ژئومورفولوژی سر و کار دارند.

 

 2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
  برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

 

 3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

 

 4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

 

5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

 

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

 

 

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

 

1-6- عضویت پیوسته

 

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های ژئومورفولوژی، هیدروژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و بر نامه ریزی محیطی، منابع طبیعی، محیط زیست، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، برنامه ریزی و آمایش سرزمین، طبیعت گردی (اکوتوریسم) و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

 

2-6- عضویت وابسته:

 

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

 

3-6- عضویت دانشجویی:

 

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های ژئومورفولوژی، هیدروژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، آب و هوا شناسی، مخاطرات محیطی، منابع طبیعی، محیط زیست، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، برنامه ریزی و آمایش سرزمین، طبیعت گردی (اکوتوریسم)، زمین شناسی و جغرافیای پزشکی به تحصیل اشتغال دارند.

 

4-6- عضویت افتخاری:

 

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های ژئومورفولوژی، جغرافیای طبیعی، منابع طبیعی، محیط زیست و زمین شناسی حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

 

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

 

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

 

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

 

 

 ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

 

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

 

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

 

 

 ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 

1-8- استعفای کتبی

 

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

 

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

 

فصل چهارم – ارکان انجمن

 

 ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

 

الف: مجمع عمومی  ب: هیئت مدیره ج: بازرس

 

 

 

الف: مجمع عمومی

 

 ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

 

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

 

2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

 

3-10- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.

 

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

 

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

 

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

 

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

 ماده 11: وظایف مجامع عمومی

 

الف –مجمع عمومی عادی

 

- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)

 

- تصویب خط مشی انجمن

 

- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

 

- تعیین میزان حق عضویت

 

- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

 

- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

ب – مجمع عمومی فوق‌العاده

 

- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

 

- تصویب انحلال انجمن

 

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

 

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

 

تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

 

تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

 

پ– هیئت مدیره

 

 ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از نه  عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که هر سه سال  یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

 

 1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

 

2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

 

3-12- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

 

4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره  و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس انجمن معتبر است.

 

5-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

 

6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

 

7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

 

8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

 

9-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

 

10-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

 

 

 

 ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

 

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

 

2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

 

3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

 

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

 

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

 

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

 

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

 

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

 

9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

 

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

 

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

 

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

 

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

 

ج – بازرس (بازرسان)

 

 ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.

 

 تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 

 ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

 

 1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

 

 2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

 

 3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

 

 تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت  

 

 مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

 

 

 

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن

 

 ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

 

1) گروههای تخصصی

 

2) کمیته آموزش و پژوهش

 

3) کمیته انتشارات

 

4) کمیته آمار و اطلاعات

 

5) کمیته پذیرش و روابط عمومی

 

6) کمیته گردهمایی‌های علمی

 

1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

 

 

 

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

 

 ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

 

 1-17- حق عضویت‌ اعضا

 

 2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

 

 3-17- دریافت هدایا و کمکها

 

 4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.

 

 

 

 ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

 

 

 

 ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

 

 

 

 ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

 

 

 

 ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

 

 

 

 ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

 

 

 

 ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

 

 

 

 ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6  فصل، 25 ماده، 47 زیرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 14/11/88 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.56.15.fa
برگشت به اصل مطلب