انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اساسنامه انجمن
سایت انجمن ایرانی ژئومورفولوژی،

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سایت انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، سایت رسمی این انجمن بوده و زیر نظر کمیته آمار، اطلاعات و وبگاه فعالیت می نماید. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی به همه متخصصان و دانش پژوهان در حوزه علم ژئومورفولوِی می باشد. از آنجایی که اخبار و اطلاعات مربوط به این علم بسیار وسیع و متنوع است انجمن ایرانی ژئومورفولوژی از همه متخصصان دعوت می نماید تا با ارسال اطلاعات و اخبار خود به این وبگاه ما را در اطلاع رسانی صحیح، جامع و به روز یاری رسانند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.56.14.fa
برگشت به اصل مطلب