انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه لرستان
سفر علمی دانشجویان رشته جغرافیا جهت بازدید از اشکال ژئومورفیک شهرستان پلدختر در 20 اردیبهشت 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
در این سفر علمی که با هدف آشنایی دانشجویان با اشکال ژئومورفیک و نحوه شکل گیری و تغییر و تحولات آنها انجام شد، دانشجویان با اشکالی مانند تنگ ها، تالاب ها، زمین لغزش ، آبشار ، دریاچه های سدی و غیره آشنا شدند و توضیحات لازم در این مورد ازائه شد. مسئول این سفر علمی یک روزه، دکتر سیامک شرفی بوده است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.175.800.fa
برگشت به اصل مطلب