انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه لرستان
سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری به مقصد همدان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
در این سفر 3 روزه که در تاریخ 14 تا 16 اردیبهشت 1397 به مقصد شهرستان های نهاوند، ملایر و همدان انجام شد، دانشجویان از جاذبه های گردشگری مانند سراب ها، غارها و آثار تاریخی بازدید نمودند. در این سفر علمی دکتر حامد عباسی و دکتر سیامک شرفی دانشجویان را همراهی کردند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.175.799.fa
برگشت به اصل مطلب