انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه لرستان
سفر علمی دانشجویان ژئومورفولوژی در تاریخ 03/09/1396 از مسیر آزادراه خرم آباد- پل زال، سد دز و شهر دزفول به سرپرستی دکتر سیامک شرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/5 | 
در این سفر یک روزه و با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با فرم ها و فرآیندهای ژئومورفیک، از حرکات توده ای مسیر آزادراه خرم آباد- پل زال، اشکال ساختمانی طول مسیر و سد دز بازدید به عمل آمد
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.175.767.fa
برگشت به اصل مطلب