انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی انجمن
تعویق برنامه کارگاه میدانی کوهای تالش و دریاچه نئور خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/29

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/30 | 

به دلیل مشکل پیش امده برنامه کارگاه میدانی کوهای تالش و دریاچه نئور به تعویق افتاده است.  
بدیهی است برنامه جایگزین دو روزه به دشت لار تعیین می گردد. 
زمان صبح پنج شنبه تا عصر جمعه
مسیر متعاقباً اعلام می گردد اما به طور کلی از منطقه لواسانات تا دشت لار و پلور می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.174.678.fa
برگشت به اصل مطلب