انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی انجمن
کارگاه میدانی دره شیرز (تهیه مطالب: ابوطالب محمدی) خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1395/8/21

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/21 | 

گزارش کارگاه میدانی دره زیبای شیرز

بخش ابتدایی

بار دیگر عزم سفر می کنیم سفر به دیار لرستان سفر به دیار مردمان با صفا برای رسیدن به شیرز باید به کوهدشت لرستان برسیم. اتوبوس شب رو را انتخاب مینماییم تا صبح روز پنج شنبه پس از گذر از پستی و بلندی ها به کوهدشت برسیم.  هنگام اذان صبح به هتل ازادی کوهدشت می رسیم تا در نمازخانه هتل کوله ها رابسته وسایل گروهی را تقسیم کنیم. پس از اقامه نماز و صرف صبحانه با روشن شدن هوا، مینی بوس میرسد. مینی بوس ما را به منزل یکی از همراهان که دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی است می رساند تا سایر تدارکات که در این شهر توسط خانواده اش تهیه شده همراه ما بیاوریم. کم کم از شهر فاصله می گیریم باید حدود ٥٠ کیلومتربا مینی بوس طی کنیم. درختان سبز بلوط که درمیان مزارع درو شده گندم  جلوه گرند زیبایی خاصی در میان فراز و نشیب جاده داده است. قطعا این مسیر در بهار سرسبز و رویایی خواهد بود. اکنون در انتهای جاده آسفالته به رودخانه سیمره می رسیم. این رودخانهٔ بزرگ که از استان های ایلام ، کرمانشاه و لرستان عبور می‌کند جزء حوزه کرخه محسوب می‌شود. شاخه‌های اصلی این رودخانه عبارتند از : رودخانه‌های گاماسیاب، قره‌سو و شعبهٔ‌ دیگری که از ارتفاعات کامیاران و ماهی‌دشت سرچشمه گرفته و در ۸۰ کیلومتری شرق کرمانشاه به شاخه‌های اصلی متصل می‌‌گردد.این رودخانه‌ از محل اتصال قره‌سو و گاماسیاب به نام سیمره خوانده می‌شود و تا انتهای حوزه کرخه ۶۵۰ کیلومتر طول دارد. شعبهٔ‌ اصلی دیگر این رودخانه به نام چناره از ارتفاعات کرند و چرداول و آسمان‌آباد سرچشمه می‌گیرد و در شمال شیروان به سیمره ملحق می‌شود. رودخانه کشکان از ارتفاعات خرم‌آباد و الشتر سرچشمه می‌گیرد و در چم مهر به سیمره متصل می‌‌گردد و پس از آن کرخه نامیده می‌شود.در مسیر رودخانه سیمره قوس جاده را طی می کنیم ارتفاعات زیبای مشرف به شیرز در جلوی دید قرار می گیرد. از میان سنگ های شیلی با میان لایه هایی از اهک عبور می کنیم. اکنون به پای دیواره عظیم سنگ های اهکی رسیده ایم و تا ابتدای دره شیرز سنگ های اهکی عظمت و ضخامت خود را به ما نشان می دهد. به دره شیرز می رسیم ابتدای دره پرورش ماهی قزل الا قرار دارد. 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

ابتدای دره شیرز

AWT IMAGE

دیواره آهکی

AWT IMAGE

شیل با میان لایه آهکی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.174.624.fa
برگشت به اصل مطلب