انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی انجمن
کارگاه میدانی دره شیرز (تهیه مطاللب: ابوطالب محمدی) خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1395/8/21

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/21 | 

گزارش کارگاه میدانی دره زیبای شیرز

بخش چهارم

مکان شب مانی جایی در زیر دیوار کاو مانند انتخاب شد تا بر خلاف دیواره های صاف و عمودی، چنانچه ریزش سنگی از دیواره بلند به پایین پرت شود آسیبی به همنوردان وارد نکند. با همکاری اعضاء هیزم برای پخت و پز جمع می گردد و گروهی نیز به غار پل خدا می روند تا بار دیگر از میان غار با امکانات لازم عبور کنند. برق سیار کوله بری،  محوطه را روشن می کند و تیم آشپزی مشغول پخت غذا می شود. شام که قیمه و برنج است صرف و شرایط برای بحث در خصوص مسیر مهیا می شود. هوا برخلاف تصور سرد نیست بطوری که هنوز حشرات گرداگرد لامپ روشنایی می گردند. صبح زود پس از صرف صبحانه، مسیر آمده را برمی گردیم و حدود ساعت ده به دهانه دره شیرز می رسیم. گروه که در حال صرف چایی است، مدیر به قصد گرفتن ماهی با تور ماهیگیری وارد رودخانه می شود و ما بی اطلاع از  ایشان! پس از مدتی ایشان که موفق به گرفتن ماهی نشده، گروه را به سمت خلاف جریان رودخانه فرا می خواند. پس از مدتی گشت و گذار در حاشیه رودخانه سیمره  به ساحل رودخانه سیمره می رسیم تا در زیر سایه درختان نهار را صرف نمایم. بلافاصله مدیر به همراه یکی از دوستان  با تور ماهیگیری به سمت رودخانه می رود اما هرچه تور می اندازد از ماهی خبری نیست که نیست... بنابراین گروهی از دوستان در صدد تهیه غذای ماهی هستند اما با کنسرو ماهی! بعضی از دوستان نیز وارد رودخانه می شوند. پس از صرف نهار دکتر حسین زاده در خصوص رودخانه سیمره و جریان رودخانه ایی و انواع بستر رودخانه توضیحاتی می دهند و جلسه با پرسش و پاسخ ادامه می یابد. با سیلاب سال گذشته انواع بسترهای رودخانه به خوبی نمایان هست به ویژه بستر سیلابی که  چند متر از بستر اصلی فاصله دارد. دکتر رنجبران نیز هر از چندگاهی با نشان دادن سنگ های بستر رودخانه که دارای تنوع فراوانی است نوع و جنس ان را بازگو می کنند. گروه از مسیر جاده خاکی آهنگ برگشت می کند. در مسیر بازگشت تفاوتی در میزان دبی رودخانه در بالا دست رودخانه سیمره از محل تلاقی با رود شیرز نمایان است، این را می توان از روی رسوب واریزه های چوبی  در حاشیه سیمره و گاهی بر روی درختان دیگر تشخیص داد. سوال اینجاست که چرا چنین است؟تفاوت در حد یک الی دو متر است،  رسوبات ریزدانه رس و ماسه و شاخ و برگ درختان  نشان می دهد که جریان سیلاب قسمتی از جاده خاکی که حدود ده متر از بستر اصلی رودخانه ارتفاع دارد را نیز در بر گرفته است.علت افزایش دبی، اضافه شدن جریان رودخانه شیرز به رودخانه سیمره می باشد. 
همچنان به صورت پیاده در مسیر جاده خاکی که دیواره کاو مانند آهکی آن را احاطه کرده به پیش می رویم.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

داغ آب رودخانه سیمره

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.174.621.fa
برگشت به اصل مطلب