انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی انجمن
کارگاه میدانی دره شیرز (تهیه مطالب: ابوطالب محمدی) خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1395/8/21

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/21 | 

 

گزارش کارگاه میدانی دره زیبای شیرز

بخش پایانی
گروه  در میان جاده خاکی به راه خود ادامه می دهد از دیواره بلند کاو مانند عبور می کنیم و به سنگ های شیلی با میان لایه های اهکی می رسیم دکتر رنجبران توضیحاتی در خصوص این سازند می دهند. در مجاورت سنگ های شیلی به سنگ های درهم و به هم ریخته ایی برخورد می کنیم. گروه متوقف می شود مدیر توضیحاتی در این خصوص می دهد.  زمانی که به توده هایی به هم ریخته  و در هم برخورد می کنیم دو پدیده مد نظر قرار می گیرد : زمین لغزش و توده یخرفتی   با توجه به اینکه وجود یخرفت های قدیمی در زاگرس بالای ارتفاع ٣٠٠٠ متری در دوران یخچالی است پس یخرفت نمی تواند باشد ضمن اینکه میزان رسوبات ریزدانه نظیر خاک در زمین لغزش ها فراوان تر هستند. متاسفانه در محاورات عمومی زمین لغزش را رانش می نامند که از نظر علمی تعریف صحیحی نیست. مینی بوس از را می رسد  مدیر درخواست می کند مینی بوس تا ابتدای جاده اسفالته برگردد زیرا پدیده دیگر را باید به دانشجویان نشان دهند. زمین لغزش را که رد می کنیم به پادگانه ابرفتی در ارتفاع ١٠٠ متری از بستر رودخانه می رسیم دکتر حسین زاده در خصوص نحوه تشکیل پادگانه رودخانه ایی  توضیحاتی ارائه می دارند. تنوع در بافت و اندازه رسوبات و لایه بندی های متفاوت ازشاخصه این پادگانه است تفاوت در اندازه رسوبات پادگانه خیلی زیاد است بطوری که در یک لایه رسوبات ریز دانه و در لایه ایی دیگر قلوه سنگ های درشت دانه مشهود  است. علت ان تفاوت در میزان حجم اب رودخانه است گروه سوار مینی بوس می شود. طبق قرار مقرر است رستورانی هماهنگ شود تا شام صرف گردد اما اطلاع می دهند خانواده خانم احمدی تدارک شام را دیده اند  یک برنامه پیش بینی نشده. علی رغم میل باطنی مدیر، مدیر از اعضا نظرخواهی می  کنند که  همه با رفتن به منزل ایشان موافقت می کنند. با صرف شام در منزل خانواده احمدی به سمت ترمینال حرکت می کنیم  اتوبوس باید وی ای پی باشد اما وی ای پی واقعی نیست  اعضای گروه از خانواده احمدی تشکر نموده و می نماید .

پادگانه آبرفتی متعلق به رودخانه سیمره

توده لغزشی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.174.620.fa
برگشت به اصل مطلب