انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد مشهد
عید سعید غدیر خم مبارک باد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۰ | 

تمام لذت عمرم در این است    که مولایم امیر المومنین است

 عید سعید غدیر خم مبارک باد

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.172.476.fa
برگشت به اصل مطلب