انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد مشهد
معرفی پلایای بردسکن-بجستان(تهیه شده توسط محسن رضائی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۱۹ | 

پلایای بردسکن - بجستان

لطفا جهت دانلود بر روی دریافت فایل کلیک نمائید .

دریافت فایل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.172.474.fa
برگشت به اصل مطلب