انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه محقق اردبیلی
چاپ سوم نشریه ی علمی جغرافیا و چشم انداز ، انجمن علمی جغرافیای طبیعی - امید رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/24 | 

AWT IMAGE

 

 

نشریه ی علمی جغرافیا و چشم انداز به مدیرمسئولی خانم نسترن صفیری و تحت نظارت علمی جناب آقای دکتر موسی عابدینی دانشیار محترم دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی به چاپ سوم رسید دانشجویان عزیز برای دریافت نشریه می توانند به انجمن علمی جغرافیا مراجعه فرمایند.

 

مطالب مندرج در این شماره: 

ارزیابی فرسایش آبی حوضه آبریز قوری چای اردبیل با استفاده از مدل پسیاک 

تهیه نقشه ژئومورفولوژی شهرستان محلات 

مطالعه ژئومورفولوژیک سیستم های گسلی و نقش آن ها در توسعه شهری 

بررسی و ارزیابی پتانسیل شهرستان سرعین برای جذب گردشگر 

مطالعه وضعیت اقتصادی ساکنان روستای مجنده

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.169.539.fa
برگشت به اصل مطلب