انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه محقق اردبیلی
برگزاری کارگاه آموزشی PRA )Participatory Rural Appraisal )- خبر از نسترن صفیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/19 | 
AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

 AWT IMAGEAWT IMAGE

 

کارگاه آموزشی PRA )Participatory Rural Appraisal ) , آموزش اصول و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی  در تاریخ  29 بهمن با سخنرانی جناب آقای دکتر بهرام ایمانی توسط گروه جغرافیا در سالن کنفرانس دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد. لازم به ذکر است شرکت کنندگان در کارگاه جهت دریافت گواهی آموزشی به خانم نسترن صفیری مراجعه کنند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.169.536.fa
برگشت به اصل مطلب