انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
شماره یازدهم مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید-خبر از: خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/6 | 

شماره ی جدید (سال سوم، شماره یازدهم، 1393)مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی(مجله مربوط به دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا) منتشر گردید. کاربران محترم  می توانند جهت دریافت مقالات از لینک های زیر استفاده بفرمایند.

عناوین و لینک دانلود مقالات :

بازسازی تغییرات اقلیمی هولوسن و پلیئستوسن پسین منطقه زاگرس میانی با استفاده از شواهد گرده‌شناسی تالاب هشیلان رضا صفایی راد ; قاسم عزیزی ; حسین محمدی ; حمید علیزاده لاهیجانی

پهنه‌بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس فرامرز خوش اخلاق ; علی اکبر شمسی پور ; مهران مقصودی ; محمدامین مرادی مقدم

تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی) وکیل حیدری ساربان

تحلیل فضایی خشک‌سالی اقلیمی و اثرات آن بر الگوی فضایی مکان گزینی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان مازندران)  سید یاسر حکیم دوست ; محسن رستگار ; علی محمد پور زیدی ; حسین حاتمی

بررسی عدم قطعیت مدل‌های AOGCM و سناریوهای انتشار در برآورد پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) دل آرام هوشمند ; محمد جواد خردادی

 تحلیل پایداری حمل‌ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپای بوم‌شناختی محمد رحیم رهنما ; فهیمه عبادی نیا

مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد محمد اجزاء شکوهی ; حمید شایان ; محمد هادی درودی                                                             

فضاهای بی‌دفاع در شهر و حسّ ترس؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل‌های زیرگذر در مشهد علی یوسفی ; لیلا جوهری                                                           

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.520.fa
برگشت به اصل مطلب