انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
تبریک- خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۱۵ | 

میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس النفوس حضرت علی بن موسی الرضا بر عاشقان طریقش مبارک باد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.431.fa
برگشت به اصل مطلب