انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه مازندران
بازدید علمی دانشجویان ژئومورفولوژی از تالاب میانکاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/3 | 
بازدید دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از تالاب میانکاله در آذر 1393 AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.166.501.fa
برگشت به اصل مطلب