انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه کردستان
برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه کردستان با شرکت اساتید و دانشجویان رشته ژئومورفولوژِی در تاریخ 18/12/1392 . تهیه و تنظیم از: داود طالب پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/20 | 

روز یکشنبه 18/12/1392 مراسم روز درختکاری با حضور ریاست محترم دانشگاه کردستان، جناب آقای دکتر امینی، ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی، مدیران محترم تمامی گروههای آموزشی دانشکده منابع طبیعی، دانشجویان از جمله دانشجویان رشته ژئومورفولوژی و سایر علاقمندان به حفاظت محیط زیست در محوطه دانشگاه کردستان برگزار گردید. در این مراسم ابتدا ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی در ارتباط با منابع طبیعی و عوامل تهدیدکننده آن و همچنین فلسفه روز درختکاری در ایران سخنانی را ایراد فرمودند. سپس با شرکت تمامی حضار، محدوده ای به مساحت بیش از یک هکتار نهالکاری شد.


AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE 


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.165.346.fa
برگشت به اصل مطلب