انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد از غار چال نخجیر و آبشار گیسو با دکتر مقصودی (خبر از کوشا گلکار)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/11 | 


AWT IMAGE

عکس از خانمها نجمه باقری و زهرا کریمی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ی ژئومورفولوژی ورودی سال 1390

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.393.fa
برگشت به اصل مطلب