انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
کارگاه آشنایی با ژئودایورسیتی-برگزارکننده:موسسه جغرافیای دانشگاه تهران با همکاری سازمان زمین شناسی-دوشنبه 25 آذر-خبر از خان بابایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/14 | 

AWT IMAGE 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.300.fa
برگشت به اصل مطلب