انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره سی و یکم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر ار رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | 
شماره سی و یکم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین
تغییرات سرعت و جهت باد متأثر از توسعه شهری مطالعه موردی: محله سعادتآباد تهران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/17551
سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری در بافتهای فرسوده پس از فرآیند نوسازی )مطالعه موردی: محلات اسدی و صفا-منطقه 31 تهران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/9290
تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارش‌های شمال‌غرب ایران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/12272
بررسی کارآیی دو روش داده محور در پیش‌بینی بارندگی ماهانه http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13484
بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/12769
زمین‌شناسی، مراحل کانی‌سازی و زمین‌شیمی هاله‌های دگرسانی کانسار مس-مولیبدن (±نقره) سنج (شمال کرج)، کمان ماگمایی البرز http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/9811
محاسبه‌ نرخ کوتاه‌شدگی با تحلیل هندسی- جنبشی دوپشته‌های خونیک (بخش شمالی زمین‌درز سیستان) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/9836
اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی اندیس پلی متال هفت صندوق (شمال غرب تاکستان)؛ با تأکیدی بر روش فرکتالی http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/12518
زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/10066
تخمین حجم تخلیه آب زیرزمینی به دریا با استفاده از تلفیق داده‌های مکانی و سری زمانی رادیوایزوتوپ رادون 222، مطالعه موردی در جنوب ژاپن http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13242
جهت ورود به سایت نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنید http://esrj.sbu.ac.ir/
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.813.fa
برگشت به اصل مطلب