انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره بیست و سوم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر ار رشیدی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/21 | 
شماره بیست و سوم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین
 
طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی‌گرد تا حسن‌خان) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/8250
ارزیابی پهنه‌های خطر زمین لغزش در جاده اردبیل- سرچم http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4772
آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص‌های حدی بارش در خراسان بزرگ http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4422
اثر احتمالی تغییر اقلیم بر عملکرد محصول گندم در استان تهران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4396
نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4264
سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های مافیک مجموعه افیولیتی بی‌بی مریم، پهنه گسلی نهبندان، در شرق ایران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4274
ترموبارومتری آمفیبولیت‌های سیرجان براساس محتوای Zr در کانی اسفن(تیتانیت) و روتیل http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/5141
جهت ورود به سایت نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنید http://esrj.sbu.ac.ir/
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.806.fa
برگشت به اصل مطلب