انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی چیست؟ فیلم از یوسف بخشی پور تاریخ 1395/9/28

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/28 | 

ژئومورفولوژی چیست؟
در یک تعریف ساده ژئومورفولوژی (Geomorphology) را می توان علم بررسی ناهمواری ها و ویژگی های هندسی سطح زمین دانست. (دانلود فیلم)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.640.fa
برگشت به اصل مطلب