انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
سایت ها و تصاویر مرتبط (1/3/92 )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/3/1 | 
مشاهده آنی لایه توپوگرافی، جاده ها از جهان (خبر از عبدالحسین حاجی زاده) http://www.openstreetmap.org/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.184.fa
برگشت به اصل مطلب