انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
معرفی ویژگی های ماهواره ها (22/11/91)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | 
معرفی ویژگی های ماهواره لندست  (خبر از عبدالحسین حاجی زاده) http://landsat.usgs.gov/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.161.fa
برگشت به اصل مطلب