انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تصاویر ماهواره ای
تصاویر ماهواره استر (6دی 91- خبر از عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/5 | 

دانلود تصاویر ماهواره استر

https://lpdaac.usgs.gov/

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.109.129.fa
برگشت به اصل مطلب