انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کتاب ها و مقالات
فرهنگ اصطلاحات ژئومورفولوژی خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/27

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۷ | 

فرهنگ اصطلاحات ژئومورفولوژی در قالب زبان انگلیسی تهیه شده و توسط انجمن جهانی ژئومورفولوژی منتشر شده است (دریافت فایل)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.103.673.fa
برگشت به اصل مطلب