[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
آشنایی با ژئومورفولوژی::
آشنایی با انجمن::
اخبار رویدادها::
کارگاه های میدانی انجمن::
دانشنامه ژئومورفولوژی::
اخبار علمی::
عضویت در پایگاه و انجمن::
بخش آموزش::
دریافت فایل::
داده ها و تصاویرماهواره ای::
موسسات ژئومورفولوژی::
منابع ارشد و دکترای جغرافیا::
نشریات ::
درگاه دانشگاه ها::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
برقراری ارتباط::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
پایگاه مرتبط
  1. مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 
  2. سایت کنفرانس های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی 
  3. انجمن علمی باستانشناسی ایران 
  4. مجله فرسایش محیطی
  5. International Journal of Coastal and Offshore Engineering 

..
:: از Overwashing تا Oyster ::
 | تاریخ ارسال: 1396/8/16 | 
یک واژه در اخر ترجمه  نشده است.  ماخذ داخل متن ترجمه  شده اند برخی واژگان از نظر معادل سازی باید بازنگری شوند-  متن باید مرور و تطبیق داده شود
OVERWASHING - اضافه شست
به طور کلی واژه اضافه شست، به فرایند انتقال رسوب به محدوده ساحل یا مرز ساحلی اشاره دارد(ر.ک به مرز و مرز جزیره). این رسوبات در هنگام طوفان، به شکل ته نشین حاصل از اضافه شست در پشت شیب محدوده خط ساحلی یا زمین سوی تالاب روی هم انباشته می شوند. با این وجود، مورتون و همکاران[1] (2000) به چندین مورد اضافه شست اشاره کرده اند در زمان طوفان اتفاق نیافتاده­اند. به طورکلی واژه "اضافه شست"به این فرایند و واژه "دور شویی[2]" به نتیجه تغییرات رسوبی اشاره دارد. اضافه شست، فرایند مهمی است که در آن، شیب پشتی خط ساحلی با ساخت خط زمین سوی تالاب احیا می شود. مرزهایی که تحت تاثیر اضافه شست قرار گرفته اند به سیستم باریک و نسبتا مسطح، کم عمق و سست گرایش دارند. زمانی که مقدار رسوبات زیاد باشند، مرزهای اضافه شست افزایش یافته و ثابت می شوند، اما زمانی که مقدار آنها کم باشد، اضافه شست باعث بازگشت رسوباتی می شود که از شیب رو به دریا به شیب رو به خشکی حرکت کرده بودند، و در نتیجه باعث جابجایی خط مرزی به سمت خشکی می شود. اضافه شست فرایند پراهمیتی در دو سیستم مرزهای غالبا ماسه ای ( فرایندهای بادی[3] نیز مهم تلقی می شوند) و شنی است.
اضافه شست در محدوده وسیعی از راس خط مرزی مشاهده می شود و سطح شیب دار رفته شده ای (دورشو) در سمت رو به خشکی ایجاد می کند، اما رایج ترین جریان اضافه شست، در آبراهه هایی متمرکز است که مخروط اضافه شست نامیده می شوند. مخروط اضافه شست، در برخی شرایط و در بلندمدت باعث شکل گیری آبشاخه های جزرمدی می شود. مخروط های آبرفتی در سمت خشکی خط مرزی شکل می گیرند یعنی همان جایی که جریان مدت کوتاهی است که محدود شده است. آرفورد[4] و کارتر[5] (1984) فاصله میان مخروط های اضافه شست و پنجه های آبرفتی را به مورفولوژی موزون ساحل مرتبط کرده اند ( ر.ک. ساحل؛ هلال ساحل؛ موج).
اضافه شست ( که معمولا باعث کاهش خط ساحلی می شود) از رو گذری جریان[6] متفاوت است. روگذری جریان، فرایند ساخت سیستم های مرزی به وسیله انتقال رسوبات تندآب به بالای کرانه یا راس خط مرزی است، بنابراین باعث تشکیل خط مرزی در پهنه و بلندی می شود. این امکان وجود دارد که براساس ویژگی های انرژی موج، روگذری جریان و اضافه شست در منطقه ای مشابه اتفاق بیافتند.
اگرچه اغلب اینگونه تصور می شود که این فرایندها از یکدیگر متفاوتند، اما رسوب اضافه شست در جزایر صخره ای مرجانی نیز اتفاق می افتند و اهمیت زیادی در تشکیل و حفظ سواحل مرجانی دارند.
 
References
Morton, R.A., Gonzales, J.L., Lopez, G.I. and Correa, I.D. (2000) Frequent non-storm washover of barrier islands, Pacific coast of Colombia, Journal of Coastal Research 16(1), 82–87.
Orford, J.D. and Carter, R.W.G. (1984) Mechanisms to account for the longshore spacing of overwash throats on a course clastic barrier in Southeast Ireland, Marine Geology 56, 207–226
Further reading
Letherman, S.P. (ed.) (1981) Overwash Processes, Stroudsburg, PA: Hutchinson Ross.
SEE ALSO: beach ridge; storm surge
KEVIN PARNELL                 (مترجم:  محمدرضا یوسفی روشن)
OXBOW دریاچه نعل اسبی
مسیر پیچانرودی رودخانه­ آبرفتی که متروک مانده است منجر به تشکیل دریاچه نعل اسبی (یوغ گاوی) می شود. این دریاچه، در نتیجه تغییر مسیر به طرفین و حرکت کلی به سمت پایین رود و از تاثیر متقابل فرسایش آبراهه و تجمع مواد موجود در محیط شکل می گیرد. رودخانه هلالی شکل از تقاطع پیچانرودهایی که در دو مسیر متفاوت جریان دارند، به وجود آمده است. درصورتیکه مخروط پیچان رود بسیار باریک شود، جریان رود به جای اینکه به پیرامون پیچان رود انتقال یابد، به سوی کوتاه ترین مسیری که شیب بیشتری دارد هدایت می شود. از طرف دیگر، آبراهه جدیدی درطول فرودشت و مابین محدوده داخلی پیچرود[7] ساخته می شود. ترکیب طبیعی خاکریز[8]و رسوب دشت سیلابی[9]به زودی در بین رودخانه هلالی شکل و آبراهه اصلی، گل ماسه و توده گلی خواهد ساخت؛ در این حالت بالاآمدگی بستردریا می تواند ارتباط باریکی بین آنها برقرار کند (مسیل رود). درحالیکه در بسیاری از زبان هاoxbow "شاخه مرده[10]" نامیده می شود، نام امریکایی آن شکل هلالی است. (برای مثال در زبان فرانسه: bras mort). این دو نوع برکه باعث می شوندکه آبراهه کوتاه شده، بالارود شسته شده و در پایین رود فرسایش ایجاد شود. بنابراین، به دلیل اینکه هر برکه در بلند مدت ترکیب برکه های بعدی را شکل می دهد، رود خمیده حرکت موجی معمول خود را حفظ می کند (خودسامانی- استالوم[11] 1996). آرامش آب شیرین، رودخانه ا­ی هلالی شکلی ایجاد می کند که سکونتگاه آبی ارزشمندی به شمار می آید. فرورفتگی های پیچان رود، رودخانه های هلالی شکلی هستند که کاملا با مواد معدنی و ارگانیک پرشده اند. آنها در دراز مدت در طبیعت قابل مشاهده هستند.
در میان رودهای جهان به چندین رود اصلی، از قبیل می سی سی پی، آمازون و رودخانه های بزرگتری مانند سیبریا می توان اشاره کرد. دشت های سیلابی برخی از رودخانه های کوچک در دریاچه های هلالی، به وفور یافت می شوند.
Reference
Stolum, H.-H. (1996) River meandering as a selforganization process, Science 271(22), 1,710–1,713.
DهNES LCZY                            (مترجم:  محمدرضا یوسفی روشن)
OXIDATION اکسایش(اکسیداسیون)
اکسایش فقدان الکترون منفی است، که در اینصورت یک عنصر به طور مثبت شارژ می شود، برای مثال، آهن فروس[12] Fe2 (یا آهن دوبار مثبت) به آهن فریک[13] Fe3 یا آهن سه بار مثبت اکسیده می شود. این فرایند معمولا در حضور اکسیژن اتفاق می افتد:

بنابراین اکسایش عکس العمل هوازدگی رایجی است و زمانی اتفاق می افتد که ماده معدنی که در محیط بی اکسیژن (خلا) ساخته شده، در معرض هوا و در سطح زمین قرار گیرد. این فرایند اغلب با هیدرولیز ترکیب می شود، برای مثال هوازدگی الیوین[14] :

بنابراین مانند مثال بالا، FeO به اکسید آهن اکسیده می شود.
درطول فرایند اکسایش، قوت مواد معدنی کاهش یافته و سرعت شکستگی مکانیکی افزایش می یابد.
در همین حین فقدان الکترون منفی باعث کم اثر شدن اسید، در محلول اسیدی که آهن در آن قرار دارد، می شود. فرایند اخیر در رسوب اکسیدهای آهن مایل به قرمز که در بخش های پایینی خاک که کمتر اسیدی هستند، مشاهده می شود (در واقع، در بخشی که اکسیژن کمتری نسبت به سطح نزدیک به زمین وجود دارد).
اکسید آهن، ترکیب اصلی خاکهای استوایی است، که در طول سالیان دراز و هوازدگی عمیق به صورت موادمعدنی پسماندی، تولید شده است. اکسیدآهن ساده، هماتیت[15](Fe2O3) قرمز روشن است که در خاک های استوایی و فضاهای زیرمجموعه آن، قابل شناسایی است. اگر هماتیت در معرض هیدراسیون قرار گیرد، لیمونیت[16] (2Fe2O3.3H2O) زرد رنگ، شکل می گیرد. محتوای آهن، عامل اصلی ترکیب و سخت شدگی لاتریت[17] است (توماس[18] 1974). بسیاری از نظریه های شکل گیری لاتریت، به حرکت آهن در محلول اشاره دارند. این عمل ممکن است در حرکت آب زیرزمینی یا نفوذ بالا رونده و اکسایش متوالی و حرکت نزدیک به سطح اتفاق بیافتد.لاتریت های سخت تر، محتوای آهن بیشتری دارند.
اکسایش تنها یک فرایند هوازدگی در خودش نیست، بلکه می تواند عوامل هوازدگی را نیز تولید کند. اکسایش سولفیدهای آهن (پیریت[19]) می تواند اسید سولفوریک تولید کند.

 این نمونه، برجسته ترین مثال در مام تور[20] در دربیشایر[21] است؛ جاییکه اکسایش پیریت و تولید اسیدسولفوریک باعث هوازدگی شدید ایلیت[22] و کائولینیت[23] موجود در شیل(سنگ رس) می شود که پیریت در آن رخ می دهد و باعث افزایش تخلخل، تسهیل بی ثباتی شیب و مسیر می شود (وییر[24] و کرتیس[25] 1981) . نویسنده محاسبه کرده است که در اکسایش 5/1 گرم پیریت توسط یک لیتر آب، اسید سولفات،  تولید می شود.
درحالیکه ژئومورفولوژیست ها بر اکسایش آهن تمرکز دارند، ترکیبات دیگر نیز می توانند اکسیده شوند، برای مثال منگنز؛ و فرایند کلیدی در چرخه نیتروژن شامل اکسایش آمونیوم است که توسط تجزیه ماده ارگانیک نیترات تولید می شود:

References
Thomas, M.F. (1974) Tropical Geomorphology,London: Macmillan.
Vear, A. and Curtis, C.D. (1981) Quantitative evaluationof pyrite weathering, Earth Surface Processes
and Landforms 6, 191–198
STEVE TRUDGILL             (مترجم:  محمدرضا یوسفی روشن)
OYSTER REEF-صخره مرجانی (ریف مرجانی)
در میان صخره های ارگانیک، آن دسته، که از نظر علم زمین شناسی از صدف های جوان تشکیل شده اند، دومین رتبه پراکندگی و اندازه را در صخره های مرجانی دارا هستند (پرایس[26] 1968: 799). اوسترئا[27] و کراسوسترئا[28] دهانه رودخانه و پیکنودنت[29] دریایی این صخره ها را می سازند. دامنه برآمدگی های صخره از منطقه جزرومدی آغاز شده و تا عمق حداکثر 12 متر پایین تر از سطح دریا ادامه می یابد. دمای مطلوب آنها بین 15 تا 25 درجه سانتیگراد است و شوری مطلوب آنها در قسمت مرکزی خورها و میانراه مصب ها میان دهانه جریان و ورودی اقیانوس وجود دارد. آنها علاوه برتشکیل صخره ها و آفتابگیرها، به استحکام باریکه ها و ویژگی های ساختاری کمک می کنند. صخره مرجانی همه جا پراکنده شده اند، مکانهای اصلی تجمع آنها شامل خلیج مکزیک (کراسوسترئا ویرجینیکا[30]) و بخش هایی از چین (کراسوسترئا گیگاس[31]) می باشد (ونگ هونگ[32] و دستیاران 1995)، اما در برخی از مناطق جهان توسط فعالیت های بشری در حال نابودی هستند (مانند استفاده درخوراک و ماهیگیری)؛ این امر باعث افزایش تلاش ها در جهت بازیابی آنها یا تولید مواد مصنوعی برای جامعه شده است (کوان[33] و لاکنباخ[34] 2000)
References
Coen, L.D and Luckenbach, M.W. (2000) Developingsuccess criteria and goals for evaluating oyster reefrestoration: ecological function or resource exploitation?Ecological Engineering 15, 323–343.
Price, W.A. (1968) Oyster reefs, in R.W. Fairbridge (ed.) Encyclopedia of Geomorphology, New York: Reinhold
Wang Hong, Keppens, E., Nielsen, P. and van Riet, A.(1995) Oxygen and carbon isotope study of theHolocene oyster reefs and paleoenvironmental reconstructionon the northwest coast of Bohai Bay, China, Marine Geology 124, 289–30.
 A.S. GOUDIE                          (مترجم:  محمدرضا یوسفی روشن)
 
 
[1]. Morton et al.
[2] . overwash
[3]. Aeolian
[4] . Orford
[5] . Carter
[6] . overtopping
[7] . point bars
[8] . Levee
[9] . Floodplain
[10] . dead arm
[11] . Stolum
[12] . ferrous iron
[13] . ferric iron
[14] . olivine
 
[15] . haematite
[16] . limonite
[17] . laterite
[18] . Thomas
[19] . Pyrites
[20] . Mam Tor
[21] . Derbyshire
[22] . illite
[23] . kaolinite
[24] . Vear
[25] . Curtis
[26] . Price
[27] . Ostrea
[28] . Crassostrea
[29] . pycnodente
[30] . Crassostrea virginica
[31] . Crassostrea gigas
[32] . Wang Hong
[33] . Coen
[34] . Luckenbach
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 5126 بار   |   دفعات چاپ: 714 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی Iranian Association Of Geomorphology
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 42 queries by YEKTAWEB 4570